facebook_pixel

Barn og mobiltelefon

Idag har de aller fleste en mobiltelefon, selv de yngste i husstanden. Foreldre har gjerne det praktiske synet på det å gi junior telefon, mens barnet selv er mest opptatt av den på grunn av tilgangen til underholdning, app’er og den sosiale statusen det gir. Gjennomsnittsalderen i Norge for å få den første mobiltelefonen er foreløpig 10 år – og nesten alle mottar da en smarttelefon. Ergo; full tilgang på internett, app’er og underholdning av alle slag. Før du gir poden tilgang på alt dette, er det lurt å tenke gjennom hvordan du ønsker at mobilen skal brukes og hvilke regler som skal gjelde. Her er noen forslag.

– Sett tydelige regler rundt skjermtid (30-60 min per dag er nok for barn frem til ungdomsskolealder) og hvilke tidspunkt mobilen skal være slått av. Sørg for skjermfrie måltider og at enheten legges bort cirka en time før leggetid.

– Sett tydelige regler for nedlastning av apper/spill og bruk av penger i spill.

– Forklar barnet hva som er greit og ikke greit i dialog med andre på nett, Kardemommeloven gjelder her som andre steder og er en grei regel.

– Forklar barnet at en-til-en kontakt på chat med folk de ikke kjenner, eller kun kjenner fra spill, ikke er greit.

– Lær barna at de alltid skal spørre om lov før de deler bilder, filmklipp eller informasjon om andre på nett.

– Vær veldig tydelig på at barnet kan komme og snakke med deg om alt – også hvis de opplever noe ubehagelig eller vanskelig – kanskje særlig da.

Det at barnet har mobiltelefon har også noen klare fordeler for foreldre, utover dette med å kunne ringe/tekste barnet og gi beskjeder. Du kan bruke egnede app’er for å spore mobilen via gps, slik at du til enhver tid kan vite hvor barnet befinner seg. Så dersom barnet ikke kommer hjem til avtalt tid og/eller ikke svarer på telefonen, kan du bruke app’en for å lokalisere telefonen, for deretter å finne barnet. Det finnes flere app’er for dette, men vi har funnet to gode alternativer – til iPhone har vi Find my iPhone og til androidtelefoner har vi Find my phone.

Til slutt er det som foreldre greit å tenke gjennom abonnementstype – velg et som er tilrettelagt for barn, som har satte økonomiske rammer. Slik unngår dere overforbruk. Vurder å legge inn reservasjoner i abonnementet, slik at barnet ikke kan bruke visse tjenester, eventuelt også beløpsgrenser på spill og nedlasting av app’er. Sjekk med din leverandør, de fleste selskap leverer nå abonnement tilpasset mindre barn – og tilpasset familieabonnement for hele familien!