Vår garanti på reparasjoner, deler og produkter: Du får alltid 12 måneders garanti på reparasjoner, deler, produkter hos Mobilverkstedet. Det betyr at dersom noe er galt med reparasjonen, delene som ble benyttet i reparasjonen, delene du har kjøpt separat eller produkter du har kjøpt, erstatter vi disse. Dette fordrer at enheten som er reparert hos oss ikke er påført skade etter reparasjonen – og at delen(e) som er kjøpt separat ikke er påført skade i forbindelse med reparasjon eller annen håndtering. Andre produkter/tilbehør må være brukt slik de er ment og uten å være påført skade.

Telefoner, nettbrett og smartklokker: Det er 12 måneders garanti på alle litt brukte enheter. Det betyr at dersom noe er galt med enheten du har kjøpt, reparerer vi den. Lar den seg ikke reparere, erstatter vi den. Dette fordrer at enheten er brukt slik den er ment og ikke er påført skade. Enheten kan ikke være forsøkt reparert på egen hånd eller av et annet verksted enn vårt. I slike tilfeller bortfaller vår garanti.

Hva du gjør dersom det oppstår et problem: Dersom du opplever et problem med en reparasjon, en del eller et produkt du har kjøpt hos oss – ta kontakt med oss per e-post. Forklar kort og detaljert hva som er problemet og send med bildedokumentasjon, all den tid det er mulig. Når vi har sett på saken, avtaler vi videre hva som gjøres. Saker som avklares som garantisaker, erstattes med nye deler, produkter eller reparasjonen utføres på nytt, uten videre kostnad for deg. Oppstår det problemer med en litt brukt-enhet – telefon, nettbrett eller smartklokke – så tar du kontakt med oss som forklart over. Det er viktig at enheten ikke er forsøkt reparert på egen hånd eller av et annet verksted enn vårt. I slike tilfeller bortfaller vår garanti.

Alle produkter som sendes ut fra oss, sendes i forsvarlig forpakning, slik at det ikke forekommer skade på verken telefon, deler eller produkter/tilbehør.