Beskrivelse av gradering på brukte enheter

Hver enhet som blir solgt av oss har vært gjennom en omfattende testprosess der tilstanden blir vurdert. Enheter vil bli diagnostisert på grunnlag av visuelt / kosmetisk utseende, funksjonalitet og kapasitet.

Alle enheter har alle funksjoner i orden, om ikke annet er beskrevet. De har mellom 80 til 100% batterikapasitet. Ingen enheter har sprekker eller fysiske skader utover bruksmerker / riper – uansett gradering – dersom det ikke er nøye presisert.

Gradering A

Enheten er i god stand med få bruksmerker, knapt merkbare på en armlengdes avstand. Lette til middels riper og merker kan forekomme.

Ramme
Riper og noen mindre bulker på rammen.

Bakdeksel
Samling av hårnålsriper, grunne riper eller lett misfarging kan forekomme på bakdekselet.


Skjerm
Samling av hårnålsriper eller noen få småriper, kan forekomme på skjermen.

Gradering B

Enheten har tydelig vært i bruk, kan ha noe tydeligere bulker og riper. Enheten kan ha større visuell / kosmetisk slitasje.

Ramme
Dypere riper og bulker kan forekomme på rammen.

Bakdeksel
Dypere riper, samling av riper og misfarging tillatt på baksiden.

Skjerm
Dypere riper, mindre pikselfeil og lett misfarging kan forekomme på skjermen.