Beskrivelse av gradering på brukte enheter

Hver enhet som blir solgt av oss har vært gjennom en omfattende testprosess der tilstanden blir vurdert. Enheter vil bli diagnostisert på grunnlag av funksjonalitet og kapasitet. Alle enheter, uavhengig av gradering, behandles på likt grunnlag med tanke på testing, reparasjoner og oppgraderinger.

«Som ny», A, B og C

Graderingen er kosmetisk. «Som ny» er peneste grad, deretter kommer A, B og C i gitt rekkefølge. Alle enheter har alle funksjoner i orden, om ikke annet er beskrevet. De leveres med mellom 80 til 100% batterikapasitet – uavhengig av gradering. Ingen enheter har sprekker eller fysiske skader utover bruksmerker / riper – uansett gradering – dersom det ikke er nøye presisert.

Vi legger til noen nyttige opplysninger om iPhone med oppgraderte deler. Opplysningene ligger i produktannonsen, men vi deler det igjen her:

På en del iPhones – alle graderinger – kan det ha blitt utført oppgraderinger. Dette gir deg en bedre opplevelse med din litt brukte enhet. Ved bytte av komponenter som skjerm, batteri eller hovedkamera på iPhone XS eller nyere, fører det til at du mottar et ukjent del-varsel. Dette er en positiv indikator på at enheten er tatt hånd om og har fått noen viktige oppgraderinger. Varselet oppstår fordi Apple ikke verifiserer delbyttet. Dette er normalt og det betyr bare at den nye delen ikke er byttet i Apples system. Du kan se varselet i innstillingene, men det påvirker ikke funksjon på noen måte og er en trygg og profesjonelt håndtert reparasjon.

Dette gjør at du handler trygt og du har 12 måneders garanti på våre litt brukte enheter.

Gradering “som ny”

Enheten er i «som ny» med kun noen få mindre merker som ikke er merkbare på armlengdes avstand. Noen enheter er helt uten merker.

Ramme
Rammen kan ha noen få hårnålsriper 

Bakdeksel
Bakdekselet kan ha noen få hårnålsriper som er små og grunne

Skjerm
Skjermen kan ha noen svært få hårnålsriper, også på hjemknapp og sideknapper

Gradering A

Enheten er i god stand med få bruksmerker. Lette til middels riper og merker kan forekomme.

Ramme
Riper og noen mindre bulker på rammen.

Bakdeksel
Samling av hårnålsriper, grunne riper eller lett misfarging kan forekomme på bakdekselet.


Skjerm
Samling av hårnålsriper eller noen få småriper, kan forekomme på skjermen.

Gradering B

Enheten er i middels god stand med middels slitasje

Ramme
Dypere riper og bulker kan forekomme. Plastrammer kan ha sprekker i dem

Bakdeksel
Dypere riper, samling av riper, grunne bulker og noe misfarging kan forekomme på baksiden

Skjerm
Samling av hårnålsriper eller noen dypere små riper kan forekomme på skjermen

Gradering C

Enheten har tydelig vært i bruk og har tydeligere bulker og riper. Enheten har større visuell / kosmetisk slitasje.

Ramme
Dypere riper og bulker forekommer på rammen.

Bakdeksel
Dypere riper, samling av riper og / eller misfarging forekommer

Skjerm
Dypere riper forekommer på skjermen. Noen pikselfeil og lett misfarging kan også forekomme.