Mobilpant Kalkulator for iPhones

Slår enheten seg på og holder den seg på uten lader?
Fungerer skjermen og er uten fysisk skade?
Fungerer Touch-ID / Face-ID?
Er bakside skadet/knust?

Din iPhone har en estimert verdi på: kr.